Sköra drömmar

Ett par kupade skrotbitar sammangjutna i ett betongfundament blev till en farkost. Sköra glaskulor anger lasten och en bit armeringsjärn fick bli mast..