På Broströms Kafé ställer jag ut i april 2014. Broströms Kafé ligger i Godsmagasinet intill resecentrum i Uppsala.