Systerskap

Jag vet ett ställe i en Hälsingeskog där det växer järnringar. Där har jag plockat några stycken och här är ett av de verk jag har gjort med en sådan ring som stomme. Innehållet är lingarn i systerlig förening.

Ringens diameter ca 65 cm.